Klachtenregeling

 

Heb je een algemene opmerking of klacht over de Kraamkring Utrecht, dan kun je ons mailen via info@kraamkring.nl of bellen met het algemene
telefoonnummer 06 173 56 723.

Alhoewel onze inzet is om je zo goed mogelijke zorg te bieden, kan het gebeuren dat je een klacht hebt of ontevreden bent over de zorgverlening door één van ons. We raden je aan dit zo snel mogelijk te bespreken in de kraamweek met je kraamverzorgende. Iedere dag wordt de zorg geëvalueerd, voel je dan vrij om het gesprek aan te gaan. Vaak is dit voldoende om te komen tot een gezamenlijke oplossing en afspraken. De kraamverzorgende zal je opmerking en de afspraken ook vastleggen in het dossier.

Tijdens het eindgesprek wordt de zorg nogmaals geëvalueerd en kan je klachten kenbaar maken. Ook in het evaluatieformulier na afloop van de zorg. We proberen de klacht samen af te handelen. De klacht wordt in ieder geval door ons gedocumenteerd, gezamenlijk besproken en als advies meegenomen in onze kwaliteit van zorgverlening.

Voel je je toch niet gehoord of ben je niet tevreden over de klachtenafhandeling, dan kun je op ieder moment contact opnemen met een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Deze heeft als doel te bemiddelen bij de klacht en tot een gezamenlijke oplossing te komen. De klachtenfunctionaris is te bereiken via de klachtencommissie van de NBvK (Nederlandse Beroepsvereniging van Kraamzorg) via info@nbvk.nl

Mocht ook dit niet tot een bevredigende oplossing leiden, kan de klacht worden voorgelegd aan de Geschillencommissie.